Impressum

Adres

KERN B.V.
Vertaal- en tolkservice, taaltrainingen
Nieuwezijds Voorburgwal 44-B
1012 SB Amsterdam

Btw-nr.

NL8020.72.811.B01

Bestuur

Manfred Kern
Michael Kern
Dr. Thomas Kern

Inschrijfnummer 

KvK Amsterdam
33250066

Functionaris voor gegevensbescherming

Ilja Alexander Jordy

Contactinformatie

Tel.: 020-520 07 40
Fax: 020-639 05 99
E-mail: kern.nl@e-kern.com

 

Hoofdkantoor

Amsterdam

1. Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder neemt echter geen aansprakelijkheid op zich voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op risico van de gebruiker. Inhoud waaraan een auteursnaam is verbonden geeft de mening van de desbetreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Met louter het gebruik van de website van de aanbieder komt geen overeenkomst tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand.

2. Externe links

Deze website bevat koppelingen met websites van derden ('externe links'). De respectieve exploitant is verantwoordelijk voor deze websites. De aanbieder heeft bij de eerste koppeling van de externe links gecontroleerd of er mogelijke inbreuken bestaan in de inhoud daarvan. Op dat tijdstip waren er geen inbreuken zichtbaar. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige samenstelling en inhoud van de gekoppelde pagina’s. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder zich de inhoud die gekoppeld is aan de verwijzing of link toe-eigent. Constante controle van de externe links is voor de aanbieder zonder concrete aanwijzingen voor inbreuken niet redelijk. Als de aanbieder op de hoogte raakt van inbreuken zal hij zulke links onmiddellijk verwijderen.

3. Auteursrechten en naburige rechten

De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderhevig aan het Duitse Urheber- und Leistungsschutzrecht (auteursrechten en naburige rechten). Voor elke verwerking die niet is toegestaan volgens het Duitse Urheber- und Leistungsschutzrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende nodig. Dit geldt in het bijzonder voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, invoering, verwerking of weergave van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn daarbij als zodanig aangeduid. De illegale vermenigvuldiging of weergave van inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en is strafbaar. Alleen de vervaardiging van kopieën en downloads voor het persoonlijk gebruik, privégebruik en niet-commercieel gebruik is toegestaan.
De weergave van deze website in vreemde frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

4. Gegevensbescherming

Door de website van de aanbieder te bezoeken, kan informatie over de toegang (datum, kloktijd, bekeken pagina's) worden opgeslagen. Deze gegevens horen niet tot de persoonlijke gegevens maar zijn geanonimiseerd. Ze worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd. Weergave aan derden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, vindt niet plaats.
De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) gaten in de veiligheid met zich meebrengt en niet volledig tegen de toegang door derden kan worden beschermd.
Het gebruik van de contactgegevens van het impressum voor de commerciële werving is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder van tevoren zijn schriftelijke toestemming heeft verleend of er al een zakenrelatie bestaat. De aanbieder en alle personen die op deze website worden genoemd, gaan hierbij niet akkoord met elk commercieel gebruik en de doorgave van hun gegevens.

5. Gebruik van Google Analytics en Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Remarketing. Dit zijn diensten van de Google Inc. (‘Google"). Google verwerkt zogenoemde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt vervolgens door Google met de laatste drie cijfers ingekort, het is dus niet meer mogelijk het IP-adres duidelijk te koppelen. Google neemt de Privacybepalingen van de EU-VS Safe Harbor in acht en is geregistreerd bij het Safe Harbor-programma van het handelsministerie van de VS.

Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor de exploitant van de website op te stellen en om verdere, met het internetgebruik verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Ook zal Google informatie eventueel aan derden overgedragen, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Derde partijen, met inbegrip van Google, plaatsen advertenties op websites. Derde partijen, met inbegrip van Google, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoekers van een gebruiker op deze website.

Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen met andere gegevens van Google. U kunt op elk moment een bezwaar indienen tegen de gegevensregistratie en -opslag voor de toekomst. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door te gaan naar de Pagina om reclame van Google te deactiveren. Gebruikers kunnen ook het gebruik van cookies door derde partijen deactiveren door te gaan naar de Deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative.

Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de bewerking van de gegevens die over u zijn verzameld door Google in de hiervoor beschreven manier en voor het hiervoor genoemde doel.

U kunt op elk moment een bezwaar indienen tegen de gegevensregistratie en -opslag voor de toekomst. Meer informatie over de bepalingen van Google vindt u hier.

6. Google +1 Privacyverklaringen

De Privacyverklaringen van Google beschrijven onze omgang met persoonlijke informatie van de gebruikers van Google-producten en -diensten. Ze gelden ook voor informatie die u bij het gebruik van de Google+1-knop beschikbaar stelt. De volgende informatie heeft in het bijzonder betrekking op onze omgang met de gegevensbescherming bij het gebruik van de +1-knop.

Verzameling en doorgifte van informatie
Met de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd openbaren. Via de Google +1-knop krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op, dat u voor een inhoud +1 hebt gegeven, alsook informatie over de pagina die u hebt ingezien bij het klikken op +1. Uw 1+ kan als aanwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites of advertenties op het internet worden ingelast.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om gebruik te kunnen maken van de Google +1-knop, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat minstens de naam moet bevatten die u voor het profiel hebt gekozen. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond, die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie van u beschikken.

Gebruik van de verzamelde informatie
Naast de gebruiksdoelen die hierboven zijn uitgelegd, wordt de informatie die door u is verstrekt, volgens de geldende Privacybepalingen van Google gebruikt. We publiceren mogelijk samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruiker of geven deze statistieken door aan gebruikers en partners, zoals publisher, adverteerders of verbonden websites. Zo kunnen wij een publisher bijvoorbeeld het volgende meedelen: "10 procent van de gebruikers, die deze pagina +1 hebben gegeven, bevindt zich in New York."

Uw opties
Op de tab '+1’ in uw profiel ziet u een lijst van de inhoud die u +1 hebt gegeven. U kunt afzonderlijke inhoud uit deze lijst verwijderen. U kunt deactiveren dat u op websites van derde partijen +1-aanbevelingen van personen, die u kent, worden getoond. Dit geldt ook voor reclames op websites van derden. Gegevens zoals uw laatst verleende +1 worden lokaal in uw browser opgeslagen. Deze informatie kunt u in uw browserinstellingen oproepen en wissen.

Meer informatie
Google leeft de de gegevensbeschermingsregels van het Safe Harbor-programma van de VS na. Meer informatie over het Safe Harbor-programma van de VS en onze registratie vindt u op de website van het handelsministerie van de VS.

Meer informatie over de Google +1-knop
KERN AG gebruikt de Google +1-knop op zijn websites. Hierna worden de belangrijkste vragen beantwoord. 

Registreert Google mijn bezoeken op pagina's met een +1-knop, ook als ik daar geen +1-actie uitvoer? 
De +1-knop wordt niet gebruikt om uw bezoeken op internet te registreren. Google registreert bij de weergave van een +1-knop uw browsergeschiedenis niet permanent en evalueert uw bezoek op een pagina met +1-knop ook niet op een andere manier. Google slaat evenwel op korte termijn, normaal ongeveer twee weken, een aantal gegevens over uw bezoek voor systeemonderhoud en probleemoplossing op. Deze gegevens zijn echter nog niet gestructureerd op individuele profielen, gebruikersnamen of URL's. 

Waarom heeft Google deze informatie nodig? 
Als u een zoekopdracht op Google uitvoert of een pagina met een +1-knop bezoekt, worden verschillende elementen van uw verzoek naar afzonderlijke servers gestuurd, zodat de +1-knop snel wordt geladen. Deze informatie is nodig voor de juiste verwerking van uw verzoek door onze server. In de zeldzame gevallen waarin we probleemoplossingen aan onze systemen moeten uitvoeren, helpen ze Google, de oorzaak van het probleem bij de servers te vinden en op te lossen. 

Hoe lang bewaart Google deze informatie? 
Normaal niet langer dan twee weken. 

Is deze informatie toegankelijk voor website-publishers of adverteerders? 
Nee, deze informatie wordt alleen gebruikt voor het onderhoud en de probleemoplossing van onze interne systemen. 

Welke gegevens worden naar Google gestuurd bij het klikken op +1? 
Om uw +1 te kunnen opslaan en openbaar toegankelijk te kunnen maken, registreert Google informatie over uw Google-profiel, die URL die u aanbeveelt, uw IP-adres en andere informatie over de browser. Als u uw +1 terugneemt, wordt deze informatie gewist. Al uw +1 zijn dan op de +1-tab in uw profiel vermeld.

7. Facebook Plugin Privacyverklaring

Onze website gebruikt verschillende plugins van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. U herkent deze plugins aan de blauwe ‘F’ van Facebook of doordat deze plugin is aangeduid met het woord 'Facebook'. Door onze website op te roepen, wordt via deze plugins een verbinding met de servers van Facebook gemaakt en worden gegevens overgedragen. Enerzijds wordt de informatie, die u ziet, meteen door de servers aan uw browser overgedragen en daar weergegeven, anderzijds wordt informatie over uw bezoek op onze pagina aan Facebook doorgegeven. Als u bij Facebook bent ingelogd kan de doorgegeven informatie rechtstreeks aan uw account worden toegewezen. Bij interactie met de functies van de plugins, bijvoorbeeld door te drukken op de knop ‘Vind ik leuk', wordt deze informatie door uw browser meteen aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. De verdere verwerking van deze informatie berust bij Facebook, de respectieve voorwaarden en instelmogelijkheden vindt u in de privacyverklaringen van Facebook. Als u wilt vermijden dat persoonsgegevens van u aan Facebook worden doorgegeven, logt u uit bij Facebook voordat u onze website bezoekt.

8. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting beschikbaar (OS) dat u hier vindthttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. Gebruikers hebben de mogelijkheid, dit platform te gebruiken om hun geschillen te beslechten.

9. Bijzondere gebruiksvoorwaarden

Indien bijzondere voorwaarden voor individuele toepassingen van deze website afwijken van bovenstaande punten 1 - 8, wordt uitdrukkelijk daarop gewezen op de juiste plaats. In dit geval gelden voor de respectieve individuele toepassing de bijzondere gebruiksvoorwaarden.