Privacyverklaring van de KERN AG Training

Basisprincipe

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze Privacyverklaring.   

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

Volgens de voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens:

KERN AG IKL Business Language Training & Co. KG
Leipzigerstr. 51
60487 Frankfurt
Tel: (069) 756073-90

Website: www.kerntraining.com
E-mail: info@kerntraining.com

Onze Functionaris voor gegevensbescherming:
RA Ilja Jordy
datenschutz@kerntraining.com

Verzamelen van gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens alleen, als ze nodig zijn voor de motivering, inhoud of wijziging van de rechtsbetrekking (bestandsgegevens). Persoonsgegevens over de gebruikmaking van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen wij niet. 

Gegevensverwerking op deze website

Wij verzamelen en bewaren automatisch informatie in logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn browsertype/browserversie, gebruikte besturingssysteem, referrer-URL en kloktijd van de serveraanvraag. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere databronnen. Deze gegevens moeten worden verzameld om de veiligheid van onze website te kunnen garanderen. Basis van de gegevensverwerking is ons rechtmatig belang volgens art. 6 alinea 1 f) AVG. De logbestanden worden na een week gewist, tenzij deze nodig zijn voor de opheldering van concrete inbreuken op een recht.

Hosting

Alle gegevens die in verband met het gebruik van deze website moeten worden verwerkt, worden in het kader van de hosting opgeslagen, om het gebruik van de website mogelijk te maken. Basis van de gegevensverwerking is ons rechtmatig belang volgens art. 6 alinea 1 f) AVG. Voor de beschikbaarheid van onze online aanwezigheid maken wij gebruik van diensten van webhosting-aanbieders, aan wie wij de bovengenoemde gegevens overdragen.

Nieuwsbrief

Om u regelmatig informatie te kunnen bieden over onze prestaties en ons aanbod, verwerken wij de gegevens die u hebt ingevoerd (e-mailadres en vrijwillige informatie). Daarbij bevestigen wij of vragen wij volgens art. 6 alinea 1 a) AVG uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief. De aanmeldingsprocedure wordt geregistreerd. U kunt zich op elk moment kosteloos afmelden voor de niewsbrief via de link die erin staat. 

We hebben met onze e-mail-marketing-dienstverlener Newsletter2Go een contract gesloten over de procedure voor de verwerking van opdrachtgegevens. Daardoor wordt gegarandeerd dat onze dienstverlener zich aan alle punten van de AVG en de gegevensbeschermingswetgeving houdt. Uw gegevens worden uitsluitend binnen de EU opgeslagen. De gegevens worden niet opgeslagen op servers buiten de EU. 

Contactformulier

Als u ons via een contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar vermeldt voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van aanvullende vragen door ons opgeslagen. In dit verband bevestigen wij volgens art. 6 alinea 1 a) AVG uw toestemming voor het verzenden van nadere informatie, inclusief de nieuwsbrief. 

Voor het verzenden van de informatie geven wij uw gegevens door aan onze e-mail-marketing-dienstverlener Newsletter2Go. We hebben met deze dienstverlener een contract gesloten over de procedure voor de verwerking van opdrachtgegevens. Daardoor wordt gegarandeerd dat onze dienstverlener zich aan alle punten van de AVG en de gegevensbeschermingswetgeving houdt. Uw gegevens worden uitsluitend binnen de EU opgeslagen. De gegevens worden niet opgeslagen op servers buiten de EU. 

Klantenaccount

Met het openen van een klantenaccount geeft u toestemming, dat uw gegevens (naam, adres, e-mailadres, bankgegevens) alsook uw gebruikersgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om u als klant te identificeren en u de mogelijkheid te geven, uw gegevens te beheren. 

Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming volgens art. 6 alinea 1 a) AVG

Afhandeling van de bestelling

Wij verwerken uw bestelgegevens voor het afhandelen van de bestelde dienst. De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 alinea 1 b) AVG.

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door, als dit in het kader van de uitvoering van het contract nodig is, bijvoorbeeld aan de betalingsdienstaanbieder die is belast met de betaalprocedure (naam, datum van de bestelling, betaalwijze, verzend- en/of ontvangstdatum, bedrag en ontvanger van de betaling, eventueel bankgegevens of creditcardgegevens).

Prijsvragen

Als u deelneemt aan onze prijsvragen, worden uw gegevens (naam en contactgegevens, in het geval van firmadeelname ook firma en functie) gevraagd. Voor de afhandeling van de prijsvraag maken wij eventueel gebruik van dienstverleners aan wie wij de vermelde gegevens doorgeven. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming volgens art. 6 alinea 1 a) AVG of op basis van ons overwegend gerechtvaardigd belang volgens art. 6 alinea 1 f) AVG in het in de handel brengen van ons aanbod.

Carrièregedeelte

Als u ons uw sollicitatie als medewerker stuurt, worden uw gegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de gestuurde sollicitatiedocumenten uitsluitend voor het doel van de verwerking en afhandeling van uw sollicitatieaanvraag verwerkt. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is § 26 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, Duitse wet m.b.t. gegevensbescherming)

Gebruik van cookies

De internetpagina's gebruiken gedeeltelijk zogenoemde cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat. De cookies die wij gebruiken, zijn zogenoemde 'sessie-cookies'. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. de aanname van alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u eventueel geen gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Cookies worden vooral gebruikt in het licht van:

Gebruik van Google Analytics en Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Remarketing. Dit zijn diensten van de Google Inc. (‘Google"). Google verwerkt zogenoemde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt vervolgens door Google met de laatste drie cijfers ingekort, het is dus niet meer mogelijk het IP-adres duidelijk te koppelen. 

Google zal deze informatie gebruiken, om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor de exploitant van de website op te stellen en om verdere, met het internetgebruik verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Ook zal Google informatie eventueel aan derden overgedragen, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. De gegevens die we zo hebben verkregen, verwerken we op basis van uw toestemming volgens art.6 alinea 1 a) AVG

Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door te gaan naar de Pagina om reclame van Google te deactiveren. Gebruikers kunnen ook het gebruik van cookies door derde partijen deactiveren door te gaan naar de Deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative

Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. 

U kunt op elk moment een bezwaar indienen tegen de gegevensregistratie en -opslag voor de toekomst. Meer informatie over de bepalingen van Google vindt u hier

Google +1 Privacyverklaringen

De Privacyverklaringen van Google beschrijven onze omgang met persoonlijke informatie van de gebruikers van Google-producten en -diensten. Ze gelden ook voor informatie die u bij het gebruik van de Google+1-knop beschikbaar stelt. De volgende informatie heeft in het bijzonder betrekking op onze omgang met de gegevensbescherming bij het gebruik van de +1-knop.

Verzameling en doorgifte van informatie

Met de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd openbaren. Via de Google +1-knop krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op, dat u voor een inhoud +1 hebt gegeven, alsook informatie over de pagina die u hebt ingezien bij het klikken op +1. Uw 1+ kan als aanwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites of advertenties op het internet worden ingelast.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om gebruik te kunnen maken van de Google +1-knop, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat minstens de naam moet bevatten die u voor het profiel hebt gekozen. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond, die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie van u beschikken.

Gebruik van de verzamelde informatie

Naast de gebruiksdoelen die hierboven zijn uitgelegd, wordt de informatie die door u is verstrekt, volgens de geldende Privacybepalingen van Google gebruikt. We publiceren mogelijk samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruiker of geven deze statistieken door aan gebruikers en partners, zoals publisher, adverteerders of verbonden websites. Zo kunnen wij een publisher bijvoorbeeld het volgende meedelen: "10 procent van de gebruikers, die deze pagina +1 hebben gegeven, bevindt zich in New York."

Uw opties

Op de tab '+1’ in uw profiel ziet u een lijst van de inhoud die u +1 hebt gegeven. U kunt afzonderlijke inhoud uit deze lijst verwijderen. U kunt deactiveren dat u op websites van derde partijen +1-aanbevelingen van personen, die u kent, worden getoond. Dit geldt ook voor reclames op websites van derden. Gegevens zoals uw laatst verleende +1 worden lokaal in uw browser opgeslagen. Deze informatie kunt u in uw browserinstellingen oproepen en wissen.

Meer informatie

Google leeft de de gegevensbeschermingsregels van het Safe Harbor-programma van de VS na. Meer informatie over het Safe Harbor-programma van de VS en onze registratie vindt u op de website van het handelsministerie van de VS.

Meer informatie over de Google +1-knop

KERN AG gebruikt de Google +1-knop op zijn websites. Hierna worden de belangrijkste vragen beantwoord. 

Registreert Google mijn bezoeken op pagina's met een +1-knop, ook als ik daar geen +1-actie uitvoer? 
De +1-knop wordt niet gebruikt om uw bezoeken op internet te registreren. Google registreert bij de weergave van een +1-knop uw browsergeschiedenis niet permanent en evalueert uw bezoek op een pagina met +1-knop ook niet op een andere manier. Google slaat evenwel op korte termijn, normaal ongeveer twee weken, een aantal gegevens over uw bezoek voor systeemonderhoud en probleemoplossing op. Deze gegevens zijn echter nog niet gestructureerd op individuele profielen, gebruikersnamen of URL's. 

Waarom heeft Google deze informatie nodig? 
Als u een zoekopdracht op Google uitvoert of een pagina met een +1-knop bezoekt, worden verschillende elementen van uw verzoek naar afzonderlijke servers gestuurd, zodat de +1-knop snel wordt geladen. Deze informatie is nodig voor de juiste verwerking van uw verzoek door onze server. In de zeldzame gevallen waarin we probleemoplossingen aan onze systemen moeten uitvoeren, helpen ze Google, de oorzaak van het probleem bij de servers te vinden en op te lossen. 

Hoe lang bewaart Google deze informatie? 
Normaal niet langer dan twee weken. 

Is deze informatie toegankelijk voor website-publishers of adverteerders? 
Nee, deze informatie wordt alleen gebruikt voor het onderhoud en de probleemoplossing van onze interne systemen. 

Welke gegevens worden naar Google gestuurd bij het klikken op +1? 
Om uw +1 te kunnen opslaan en openbaar toegankelijk te kunnen maken, registreert Google informatie over uw Google-profiel, die URL die u aanbeveelt, uw IP-adres en andere informatie over de browser. Als u uw +1 terugneemt, wordt deze informatie gewist. Al uw +1 zijn dan op de +1-tab in uw profiel vermeld.

Facebook Plugin Privacyverklaring

Onze website gebruikt verschillende plugins van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. U herkent deze plugins aan de blauwe ‘F’ van Facebook of doordat deze plugin is aangeduid met het woord 'Facebook'. Door onze website op te roepen, wordt via deze plugins een verbinding met de servers van Facebook gemaakt en worden gegevens overgedragen. Enerzijds wordt de informatie, die u ziet, meteen door de servers aan uw browser overgedragen en daar weergegeven, anderzijds wordt informatie over uw bezoek op onze pagina aan Facebook doorgegeven. Als u bij Facebook bent ingelogd kan de doorgegeven informatie rechtstreeks aan uw account worden toegewezen. Bij interactie met de functies van de plugins, bijvoorbeeld door te drukken op de knop ‘Vind ik leuk', wordt deze informatie door uw browser meteen aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. De verdere verwerking van deze informatie berust bij Facebook, de respectieve voorwaarden en instelmogelijkheden vindt u in de privacyverklaringen van Facebook. Als u wilt vermijden dat persoonsgegevens van u aan Facebook worden doorgegeven, logt u uit bij Facebook voordat u onze website bezoekt.

De rechten van de betrokkenen

Informatie
Op verzoek krijgt u elk moment informatie over alle persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen.

Rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking (blokkering)
Als u niet meer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of deze niet meer juist zijn, zullen wij in opdracht van u de noodzakelijke correcties uitvoeren of aanleiding geven tot het verwijderen van uw gegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid 
Indien u de gegevens aan een andere verantwoordelijke wilt doorgeven, stellen wij u uw gegevens op verzoek in een gestructureerd en machineleesbaar formaat bereid.

Herroepingsrecht bij toestemmingen met gevolgen voor de toekomst
U kunt met gevolgen voor de toekomst op elk moment verleende toestemmingen herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het tijdstip van de intrekking blijft hierdoor onaangetast.

Beperkingen
Gegevens die het niet mogelijk maken een persoon te identificeren en bijvoorbeeld voor analysedoeleinden worden geanonimiseerd , vallen niet onder de bovenstaande rechten. 

Recht een klacht in te dienen
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Uitoefenen van uw rechten als betrokkene

Bij informatie, rectificatie, bezwaar of verwijdering van gegevens of de wens tot overdracht van de gegevens aan een andere onderneming, richt u zich tot datenschutz@kerntraining.com.