KERN AG Training met nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Achter opleidingsverstrekker komt nu ‘Kompetenzzentrum Hochschule’ (prestatiecentrum universiteit) van de telc GmbH. De Duitse bureaucratie spaart ook hogescholen en universiteiten niet: wie als immigrant hier wil studeren, heeft voor de ontvangst van toegangsrecht tot de universiteit naast voorkennis over het vak ook een bewijs van voldoende taalkennis nodig. De KERN AG Training heeft samen met de telc GmbH gezocht naar een manier om studenten efficiënt te ondersteunen bij hun ambities. Samen hebben ze met een samenwerkingsovereenkomst de voorwaarden gecreëerd om efficiënt te kunnen werken aan de vereisten.

telc Logo

Frankfurt. Duitse universiteiten zijn als studielocatie niet alleen in Duitsland zelf maar ook in het buitenland steeds populairder. En dat is niet vreemd: Als toonaangevende industriële natie en met negen universiteiten in de internationale top 100 van het Britse tijdschrift ‘Times Higher Education’ is Duitsland een aantrekkelijke locatie voor training en onderzoek.

Geïnteresseerde studenten uit het buitenland moeten echter naast de vakspecifieke en algemene toegangsvereisten voor de training voldoende kennis van de Duitse taal blijken te beschikken, om toestemming te krijgen aan de universiteit te studeren. En dat gaat niet altijd eenvoudig, want er zijn maar weinig instituten die certificaten verstrekken die onbeperkt geldig zijn.

De telc GmbH is als van algemeen nut een van de weinige instituten die taaltoetsen aanbieden waarvan de certificaten niet alleen onbeperkt geldig zijn maar ook worden erkend door hoogleraren en de conferentie van ministers van onderwijs. Voor geïnteresseerde studenten verlichten de certificaten van de telc GmbH hun organisatielast dus aanzienlijk, omdat ze volledig kunnen vertrouwen op een competente partner. Voor de KERN AG Training als opleidingsverstrekker met internationale banden, die na de training en bijscholing van zijn deelnemers ook een persoonlijk belang heeft bij zowel hun beroepsmatige successen als privésuccesen, lag de samenwerking met een dochteronderneming van de Duitse Volkshochschulverband (vereniging voor volwassenenonderwijs) ter ondersteuning van buitenlandse studenten derhalve voor de hand.

Dankzij de samenwerkingsovereenkomst krijgt de KERN AG Training de aanvulling ‘Kompetenzzentrum Hochschule’ van de telc GmbH. Daardoor zijn de opledingsspecialisten bevoegd om minstens tweemaal per jaar toetsperiodes voor het certificaat ‘telc Deutsch C1 Hochscule’ aan te bieden. Hierdoor krijgen buitenlandse studenten de taalkwalificatie voor de studie. De toets kan momenteel op drie locaties (Frankfurt, Mannheim en Berlijn) worden afgelegd. In de toekomst krijgen nog meer filialen van KERN de mogelijkheid om telc-toetsen af te leggen.

Toekomstige studenten profiteren dubbel van de ervaring als internationale opleidingsverstrekker: ontbrekende kennis kunnen met de trainingsprogramma's op maat naar behoefte kostenefficiënt, tijdsbesparend en doelgericht worden opgesteld, zodat ze altijd slagen voor een telc-toets bij en met de KERN AG Training. 

Over de KERN AG Training

Als internationaal erkende opleidingsverstrekker met nationaal meer dan 45 trainingscentra biedt de KERN AG Training een zeer gevarieerd aanbod – van op maat gemaakte privétraining tot business- en communicatietraining voor gespecialiseerde werknemers en leidinggevenden tot interculturele training. Of het nu gaat om face-to-face training, coaching, blended learning of live-lessen in de KERN Virtual™: Zowel de inhoud als de vorm van de training wordt afgestemd op de individuele behoefte van de deelnemers. De opleidingsverstrekker KERN AG Training is erkend door de staat en ISO 9001- gecertificeerd alsook gecertificeerd volgens de AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung, verordening aangaande accreditatie en goedkeuring voor de bevordering van de werkgelegenheid) van de TÜV Hessen. Bovendien biedt de KERN AG Training de mogelijkheid zich gericht voor te bereiden op internationaal erkende taalcertificaten zoals telc, TOEFL, LCCI, TFI of TOEIC en deze te behalen in de testcentra van de opleidingsverstrekker. 

Contact

Madeleine Edkin
KERN AG Training
Leipziger Straße 51
60487 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefoon: 00 49 (69) 75 60 73 – 25
Fax: 00 49 (69) 75 60 73 – 95
E-mail: madeleine.edkin@ kerntraining.com 
www.kerntraining.com