Taaltraining voor medewerkers via app4client™

Veelbelovende vernieuwingen in de taaltraining die speciaal is gericht op ondernemingen: De algemene talenkennis volstaat niet meer voor beroepsmatige doeleinden: afhankelijk van de branche, functie of onderneming variëren de gewenste vaardigheden in vreemde talen enorm. De KERN AG Training ziet het nu als opdracht om een training die dagelijks en overal bruikbaar is te combineren met een individuele en branche- alsook firmagerichte training in één tool. Als resultaat presenteren wij de toekomst van online-support via de media bij zelfstudie: De Lern-App app4client™.

Sprachliche Mitarbeiterfortbildung via app4client™
  • Een vakspecifieke toepassing voor zelfstudie, die taalvaardigheden branchespecifiek aanleert.
  • Een online-leerelement op basis van vier leerniveaus (waarnemen & begrijpen, oefenen, speels herhalen & versterken en schrijven).
  • Een alternatief voor gedetailleerde trainingsprogramma's, tegen een gunstigere prijs.
  • Een moderne vorm van training binnen het eigen bedrijf als er hoge eisen worden gesteld aan flexibiliteit qua tijd en plaats.
  • Een methode om ondernemingsspecifieke vocabulaire in verschillende vreemde talen vast te leggen en efficiënt in de training van medewerkers te laten stromen.
  • Een manier om efficiënt gebruik te maken van digitale training – op zichzelf of in combinatie met andere tools en methodes.
  • Een elegante manier om in combinatie met de KERN-taaltrainer mobiele online-taaltraining en vocabulaire-oefeningen op een eindapparaat te combineren.